Jacqueline Gommers

virtueel assistent

Privacyverklaring

Privacyverklaring  Jacqueline Gommers – Virtual Assistant

24 november 2023

Deze privacyverklaring van Jacqueline Gommers – virtual assistant maakt inzichtelijk op welke manier jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en hoe deze worden verwerkt. Ook vind je in deze privacyverklaring wat jouw rechten zijn met betrekking tot de gegevens die wij van jou verwerken en welke cookies wij gebruiken.

 

Op deze manier erkent Jacqueline Gommers – virtual assistant dat jouw privacy belangrijk is en dat Jacqueline Gommers – virtual assistant op transparante wijze de genomen stappen wil toelichten die jouw privacy beschermen.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Jacqueline Gommers – virtual assistant

Johan Frisopark 12, 5684 GG, Best

KvK: 71060146

Email: hallo@jacquelinegommers.nl

Telefoon: +31 6 537 201 26

 

Waarvoor verwerkt Jacqueline Gommers – virtual assistant jouw gegevens?

Jouw gegevens verwerken wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien het nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verwerken.

 

Er zijn een aantal zaken waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen:

1. Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via onze website of via e-mail) dan slaan wij jouw persoonsgegevens op. Ook als je ons belt of benaderd via social media, dan verwerken wij mogelijk jouw persoonsgegevens.

Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

– Naam en/of bedrijfsnaam

– E-mailadres en/of telefoonnummer

– Adresgegevens

Deze gegevens bewaren wij 10 jaar gezien wettelijke vereisten.

2. Google Analystics

Als je onze website bezoekt, dan verzamelt onze website persoonsgegevens van jou ten behoeve van Google Analystics. Zo meten wij bijvoorbeeld welke pagina’s je bezoekt en hoe lang je deze pagina’s bekijkt. Deze gegevens zijn echter wel geanonimiseerd en daarmee niet terug te herleiden naar jou.

Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

– IP-adres (geanonimiseerd)

Deze gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd zodat wij genoeg data kunnen verzamelen om onze website, diensten en services in de toekomst te kunnen verbeteren.

3. Offertes en facturen

Als je een dienst bij ons afneemt of producten bij ons koopt, verwerken wij jouw gegevens voor de offertes en facturen. Zo kunnen wij de overeenkomst die wij met jou aangaan op correcte wijze afhandelen.

Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

– Naam en/of bedrijfsnaam

– E-mailadres en/of telefoonnummer

– Adresgegevens

– Bedrijfsgegevens

– Kamer van Koophandel nummer

– IBAN-nummer

Deze gegevens bewaren wij 10 jaar gezien de wettelijke, administratieve vereisten.

 

Met wie en waarmee verwerken wij jouw gegevens?

Jacqueline Gommers – virtual assistant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Jacqueline Gommers – virtual assistant werkt met verschillende partners en software samen om jou te helpen, om de overeenkomst uit te voeren en om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in te richten. Met al deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Ook met subverwerkers zijn de benodigde overeenkomsten afgesloten omdat Jacqueline Gommers – virtual assistant als doel stelt enkel

samen te werken met partijen die voldoen aan de AVG wetgeving.

 

De partners waarmee wij samenwerken en/of waarmee jouw gegevens verwerkt worden:

– Google Analytics

– Microsoft

– Vimexx webhosting

– WordPress
– Boekhoudsysteem

           

Welke cookies gebruikt Jacqueline Gommers – virtual assistant?

Jacqueline Gommers – virtual assistant maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op jouw apparaat (laptop, tablet of telefoon) worden opgeslagen en bepaalde informatie onthouden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze website beter laten aansluiten op jouw wensen en verzamelen we waardevolle data waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

1. Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website zo optimaal mogelijk functioneert.

2. Analytische cookies

Analytische cookies zorgen ervoor dat wij kunnen meten hoe jij je binnen onze website gedraagt.
Bijvoorbeeld welke pagina’s je bekijkt en hoe lang je deze pagina’s bekijkt. Hiervoor slaat

Google Analytics jouw IP-adres geanonimiseerd op, dit is dus niet naar jou te herleiden.

3. Tracking cookies

Tracking cookies slaan gegevens op van jou op om je advertenties of content te kunnen laten zien die speciaal op jou zijn afgestemd. Een voorbeeld hiervan is de Facebook pixel. Hiervoor vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming zodra je onze website bezoekt.

 

Welke rechten heb jij?

Jacqueline Gommers – virtual assistant erkent het belang van jouw privacy. Daarom kun je te allen tijde jouw persoonsgegevens die wij voor jou verwerken opvragen of inzien. Ook voor meer informatie over hoe wij jouw gegevens verwerken en beveiligen kun je contact met ons opnemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar:

hallo@jacquelinegommers.nl

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw gegevens:

– Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien.

– Je hebt het recht om je persoonsgegevens door ons aan te laten passen binnen onze systemen, bijvoorbeeld als je gegevens wijzigen.

– Je hebt het recht om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen binnen onze systemen, met uitzondering van de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren.

–   Je hebt het recht om een klacht in te dienen als jij vindt dat wij niet op correcte wijze met jouw persoonsgegevens om gaan. Deze klacht kun je hier indienen.

 

Overige bepalingen

Mocht er, ondanks onze inspanningen ter bescherming van jouw privacy, toch een datalek plaatsvinden, dan houden wij ons aan een meldplicht. Na constatering van dit datalek, meldt Jacqueline Gommers – virtual assistant dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien jij een datalek ontdekt, dan verzoeken wij je dit zo snel mogelijk per e-mail op hallo@jacquelinegommers.nl te melden zodat wij gepaste actie kunnen ondernemen.

Deze privacyverklaring kan aan verandering onderhevig zijn, omdat Jacqueline Gommers – virtual assistant te allen tijde op een zo transparant mogelijke wijze inzicht wil verlenen in hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Een actuele versie van deze privacyverklaring zal daarom altijd via www.jacquelinegommers.nl in te zien zijn.

Jacqueline Gommers – virtual assistant is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de verwerking of inhoud van website of diensten van derden.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen per e-mail met hallo@jacquelinegommers.nl, we gaan graag met je in gesprek.